ARREKS Sp. z o.o.
ul. Szkolna 6
97-410 Kleszczów
tel: (+48) 44 731 37 31
fax: (+48) 44 731 37 32
bok@arreks.com.pl arreks@arreks.com.pl
nr BDO 000204746
Ikona Ikona Ikona Ikona

INFORMACJA DOTYCZĄCA CENY WYKUPU AKCJI

Zarząd spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARREKS" S.A. z siedzibą w Kleszczowie (dalej zwaną "Spółką") niniejszym informuje, iż w dniu 4 maja 2018 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 86/2018 (5474), pod pozycją 18655, ukazało się ogłoszenie w przedmiocie ceny wykupu akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi, prowadzonemu na podstawie uchwały nr 3/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o następującej treści:

"Zarząd spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARREKS" S.A. z siedzibą w Kleszczowie, informuje iż cena wykupu akcji, podlegających przymusowemu wykupowi na podstwie uchwał 3/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARREKS" S.A., ustalona przez biegłego ACG Alpha Capital Group Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu - wybranego uchwałą 4/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Agencja Rozwoju Regionalnego "ARREKS" S.A. - wynosi 878,82 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję."

 

<< powrót do wszystkich aktualności

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych