ARREKS Sp. z o.o.
ul. Szkolna 6
97-410 Kleszczów
tel: (+48) 44 731 37 31
fax: (+48) 44 731 37 32
bok@arreks.com.pl arreks@arreks.com.pl
nr BDO 000204746
Ikona Ikona Ikona Ikona

Najbliższe szkolenia

Zapraszamy do udziału w seminarium prawnym pt.

 ,,PRACODAWCA - COVID19 - RODO’

Szkolenie prowadzi dr nauk społecznych Magdalena Celeban, absolwentka Polskiej Akademii Nauk,  członkini grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczących danych osobowych.

Termin szkolenia: 24 listopada 2021 r. godz. 1000 -  1300

 Agenda seminiarium:  

 Blok I: 

1. Administrator danych – zakres obowiązków oraz jego rola.

2. Podmioty przetwarzające  - kiedy podpisujemy z nimi umowę powierzenia?

3. Podstawowe pojęcia RODO dla przedsiębiorców.

4. Naruszenie ochrony danych osobowych.

5. Wymagana dokumentacja od pracodawców w przypadku kontroli organu nadzorczego Prezesa UODO.

 Blok II:

1Zmiany w przepisach prawa w związku z pandemią.

2. Covid-19 a praca zdalna.

3. Pracodawca a szczepienia pracowników.

4. Na co zwrocić szczególną uwagę podczas pandemii.

5. Analiza kar nałożonych przez organ nadzorczy podczas pandemii (najczęstsze błędy pracodawców).

 Blok III:

Rozmowy, pytania, refleksja nad przyszłośćią RODO – w jakim idziemy kierunku. 

 Szkolenie dedykowane jest pracownikom każdego szczebla organizacji, prezesom, dyrektorom, księgowym, kadrowym, specjalistom ds. RODO etc. 

Cena: 180 zł netto

Miejsce szkolenia: Kleszczów, ul. Sportowa 8, kompleks szkoleniowy  "SOLPARK"

Bliższychi nformacji udzielamy pod nr telefonu 44 731 37 10, 727 500 728, mailem na szkolenia@arreks.com.pl oraz w siedzibie spółki „ARREKS" ul. Szkolna 6.               

 

 1651.jpg

  

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 5 kroków jak wygrać przetarg

 Adresaci szkolenia: wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani ubieganiem się o  zamówienia publiczne.

Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z prawami i obowiązkami  wykonawcy oraz skutecznymi  sposobami  spełniania wymagań w uzyskaniu zamówienia. Omawiamy i ćwiczymy jedynie zagadnienia umożliwiające  wykonawcom zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku zamówień publicznych. 

Efekty: zrozumienie specyfiki zamówień publicznych, umiejętność interpretacji dokumentacji przetargowej oraz zdolność sporządzania oferty maksymalnie przybliżającej do uzyskania zamówienia. 

Miejsce szkolenia: ARR Arreks Sp. z o.o. w Kleszczowie, ul. Szkolna 6

Termin: 16 i 17 listopada 2021 r.  

Zapisy: e -mail szkolenia@arreks.com.pl  tel. 727 500 728

Cena: do uzgodnienia 

                                                                             

szkolenie.jpg

 

SPECJALISTA  DS.  KSIĘGOWOŚCI  - kurs  księgowości online  od podstaw – 25 lekcji 

Kurs księgowości online ,,Specjalista ds. księgowości’’  to idealny wybór  dla osób, które chcą w możliwie krótkim czasie poznać od  podstaw zasady prowadzenia księgowości  - formy opodatkowania, formy prowadzenia księgowości w firmie, zasady księgowania określonych dowodów księgowych. Dowiesz się czym jest amortyzacja i jakie są jej rodzaje, zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy. Poznasz książkę przychodów i rozchodów, ryczałty i karty podatkowe, zagadnienia VAT, JPK, split payment i inne.          

Dla kogo:

Ze szkolenia moga skorzystać osoby początkujące,  jak również  osoby, które chcą wrócić do zawodu i zaktualizować swoją wiedzę, a także osoby, które planują założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.  

25 lekcji – każda poparta wieloma przykładami praktycznymi, infografikami, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę  o niezbędną w księgowści praktykę. Ponadto, dzięki przykładom łatwiej Ci będzie szybko i efektywnie wdrożyć nabytą wiedzę w praktyce. 

Program kursu: (w załączeniu)

Organizator kontakt: 727500728

Cena: 279 zł

 unnamed_2.jpg

EXCEL PODSTAWOWY I ŚREDNIO ZAAWANSOWANY 

 • Termin realizacji: 23 października 2021 r. godz. 9.00
 • Miejsce szkolenia: ARR "ARREKS"Sp. z o. o. ul. Szkolna 6
 • Cykl kształcenia: 12 godz. - podstawy, 18 godz. - rozszerzenie
 • Cena: 1000 zł
 • Zgłoszenie drogą elektroniczną na adres e- mail: szkolenia@arreks.com.pl
2021-10-07images.jpeg

SZKOLENIE  KELNERSKIE  PODSTAWOWE
 • Termin realizacji:  wrzesień - październik br. (do uzgodnienia)
 • Miejsce szkolenia:  Solpark Kleszczów 
 • Cykl kształcenia: dwudniowy (2 x 8 godz.)
 • Cena: do uzgodnienia
 • Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@arreks.com.pl

     Sposób realizacji kursu: 

 • teoria – 3 godziny wykładów każdego dnia zajęć
 • zajęcia praktyczne – 10 godzin (szczegółowy plan szkolenia udostępnimy e-mailem na osobistą prośbę zainteresowanego)

       Certyfikat: wystawiany jest po zaliczeniu egzaminów końcowych, stwierdza ukończenie 

        podstawowego kursu kelnerskiego.

 photo_1516554646385_7642248096d1.jpeg

 

 KURS  BARMAŃSKI PODSTAWOWY

 • Termin realizacji: wrzesień - październik br. (do uzgodnienia)
 •  Miejsce szkolenia: Solpark Kleszczów 
 •  Cykl kształcenia: dwudniowy (2 x 8 godz.)
 •  Cena: do uzgodnienia
 •  Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@arreks.com.pl 

     Sposób realizacji kursu: 

 • teoria – 3,5 godziny wykładów każdego dnia zajęć
 • zajęcia praktyczne – 3,5 godziny  każdego dnia zajęć  (szczegółowy plan szkolenia udostępnimy e-mailem na osobistą prośbę zainteresowanego) 

      Certyfikat: wystawiany jest po zaliczeniu egzaminów końcowych, stwierdza ukończenie 

      podstawowego kursu barmańskiego.

    OFERTA  kursów  skierowana jest nie tylko do zainteresowanych grup lub osób indywidualnych                      

    lecz przede wszystkim do właścicieli lokali gastronomicznych, w których pracodawca chce  

    podwyższyć kwalifikacje  swoich pracowników. 

 photo_1570813092574_b4cccfc58f9a.jpeg

 

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

 • Termin realizacji: 23/11/2021, godz. 15.00 - 19.00
 • Miejsce szkolenia: ARR „ARREKS” Sp. z o. o. w Kleszczowie  ul. Szkolna 6
 • Cykl kształcenia: 6 godzin dydaktycznych
 • Cena: 79,00 zł
 • Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@arreks.com.pl

 

Cel szkolenia:

nauczenie podstawowych czynności i zachowań mogących uratować zdrowie lub życie człowiekowi w sytuacji zagrożenia.  Uczestnictwo w szkoleniu  nie tylko daje  wiedzę jak udzielić pierwszej pomocy, ale jest okazją do przećwiczenia praktycznych  umiejętności po okiem ratownika reprezentującego profesjonalne służby medyczne.

 

Sposób realizacji i zakończenia kursu:

 • szkolenie składać się będzie z części wykładowej i praktycznej  (ćwiczenia na fantomach, użycie defibrylatora)
 • egzamin na zakończenie szkolenia
 • uczestnik kursu po ukończeniu szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończenia kursu.

  images.jpeg

SPAWANIE  METODĄ  MIG(131)/MAG(135)  W  PÓŁAUTOMACIE                   

 • Termin realizacji: 1/09/2021 - 31/12/2021
 • Miejsce szkolenia: Bełchatów
 • Cykl kształcenia: 145 godz. (teoria 20 godz. praktyka – 125 godz.)
 • Cena szkolenia: 2500,00 zł - 3500,00 zł
 • Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@arreks.com.pl

 

Sposób realizacji kursu:

 • teoria - 20 godzin wykładów
 • praktyka - 125 godzin nauki spawania

Uczestnik kursu po ukończeniu szkolenia otrzymuje:

 • książeczkę spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza
 • zaświadczenie ukończenia kursu wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 ico_2_1.jpeg

 OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM 

 • Termin realizacji:  26/10/2021 do 28/02/2022
 • Miejsce szkolenia: ARR Arreks Sp. z o. o. w Kleszczowie  ul. Szkolna 6 
 • Cykl kształcenia: 280 godzin (teoria 200 godz., praktyka zaw. - 80 godz.)
 • Cena: 1490 zł/osoba
 • Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@arreks.com.pl

 

Cel kursu: 

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami  organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji określonych w Ustawie  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3.

Sposób realizacji kursu: 

 • wykład konwencjonalny, pokaz, dyskusja, prezentacja multimedialna
 • sprawdziany kontrolne oraz zaliczenie praktyki zawodowej
 • wszystkie materiały potrzebne do nauki zapewnia organizator

  

Uczestnik kursu po ukończeniu nauki otrzymuje:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 • Zaświadczenie potwierdzające  uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r., o opiece nad dziećmi do lat 3 (DZ.U. Nr 45 poz.235)

 i_pixers_fototapeta_kolorowe_kredki.jpg

 KURS NA PODESTY RUCHOME

 • Termin realizacji: październik - grudzień 2021
 • Miejsce szkolenia: Bogumiłów, gm. Kleszczów
 • Cykl kształcenia: 16 godz. (teoria 6 godz. praktyka 10 godz.)
 • Cena: 984 zł
 • Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@arreks.com.pl
Sposób realizacji kursu:
 • teoria 6 godzin (pierwszego dnia zajęć)
 • zajęcia praktyczne 10 godzin (szczegółowy plan nauki obsługi podestów ruchomych ustalamy indywidualnie dla każdego uczestnika kursu
 • egzamin: zaświadczenie kwalifikacyjne UDT otrzymuje każdy uczestnik po zdaniu egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

 podesty_ruchome.jpg

 

 

 

Projektowanie stron internetowych Master-NET | Polityka prywatności | Ochrona danych osobowych